Av. H. Yrigoyen 1610 

0260- 154533002

 chunghwa-resto.business.site