Av. H. Yrigoyen y Moreno

0260- 4425250 / 154570205

 New Shalako